Klokkenluider aan de Amstel

Welkom bij de klokkenluider van AmsterDamWat is een klokkenluider?

Een klokkenluider of whistleblower is iemand die illegaal handelen, misstanden of onrecht binnen bestaande machtssystemen openlijk aan de kaak stelt zodat de schuldenaren aan de schandpaal worden genageld. Internet is een uitstekend medium om gewone burgers van wantoestanden op de hoogte te brengen zonder dat direct gehinderd wordt door overheidscensuur of willekeur van de gekleurde pers, althans in Nederland.

Is het klokkenluiden nodig?

Tegelijkertijd met de zegeningen van het openbare internet zijn er de dreigingen van Big Brother, de overheid en instanties die alles onder controle willen hebben, alles beter weten, de mensen zand in de ogen strooien en privedomeinen binnendringen. Terwijl de burgerij wordt gegeseld, vals wordt voorgelicht, angst wordt aangepraat en aldoende elke bevochten vrijheid verliest, staan voor de dienaren allerlei privileges open en zondigen zijzelf zich aan eigen regels.

Is een klokkenluider integer?

Vaak is een klokkenluider een integer persoon maar dit hoeft niet zo te zijn. Er zijn soms mensen die aanvankelijk aan de bekritiseerde praktijken hebben meegedaan of werden gedwongen en vervolgens spijt kregen en misstanden openbaar maken.
Doorgaans wordt het de klokkenluider niet in dank afgenomen informatie naar buiten te hebben gebracht.

Is het klokkenluiden niet gevaarlijk?

Openbaarheid geven aan misdragingen, misbruik van macht en corruptie van de bestuurlijke, bedrijfs- en juridische elitaire autoriteit is zelfs in onze rechtstaat een hachelijke onderneming. Niet zelden gebeurt het dat men baan en huis kwijtraakt, ziek thuis zit met een armoedige minimumuitkering en langdurig met politie en justitie te maken heeft. Het leven is geruineerd: een outcast zonder vrienden en niets meer fatsoenlijk op de rails te krijgen zonder tegenwerking. Er zijn namelijk voortdurend gasten die op de loer liggen om het leven zuur te maken en daar een dagtaak van hebben gemaakt.

Hoe zit het met de bescherming van de klokkenluider?

Mensen die zich ernstig tekort gedaan voelen, hebben doorgaans weinig of geen mogelijkheid om schandelijke praktijken van bestuurders en machtuitoefenaars te voorkomen en recht gedaan te krijgen. Het zogenaamde Pikmeerarrest van de Hoge Raad heeft georganiseerde criminaliteit mogelijk gemaakt, waarbij ambtenaren en bedrijfsleven elkaar afdekken en diensten bewijzen. Ambtenaren zijn niet vervolgbaar. Dit ten nadele van alle gewone burgers en haar erfgoed.

Deze criminaliteit dient fel bestreden te worden en met wortel en tak uit onze maatschappij te worden verwijderd voordat deze volledig corrumpeert. De klokkenluider dient wettelijk te worden beschermd.

Goelag aan den Aemstel

Aanslag rechtbank door de overheid?

Aanslag rechtbank door de overheid?

De aanslag op de rechtbank waar maandag 2 april het proces tegen Willem Holleeder is begonnen, is mogelijk veroorzaakt door de overheid zelf. Politie en justitie kunnen nu namelijk alle bevoegdheden die zij hebben in het kader van terrorismebestrijding uit de kast halen. Zo werkt overheids- of staatsterreur ook in het buitenland. De burger wordt op die manier vreselijk in de maling genomen en stemt erin toe veel verworven vrijheidsrechten kwijt te raken. De rechtstaat wordt een politiestaat zoals Duitsland in de jaren 30 van de vorige eeuw.

Bovendien hoeft de verdediging van Holleeder niet meer aan te komen met klachten over de tijdsduur van het proces en mishandeling van de verdachte, want dan zal het Openbaar Ministerie onmiddellijk wijzen op de veiligheidsprocedures en de vertraging die de explosie heeft veroorzaakt.

Nog zonder dat er bewijzen zijn, laat staan sterke aanwijzingen, gaan zogenaamde rechtsgeleerden en politici al op de loop met allerlei wildwest theorieën. De corruptie tiert welig.

Zo ook een rechtsgeleerde B. uit Nijmegen, die de aanslag ziet als een waarschuwingsschot van de verdachte zelf: ,,Mogelijk van Holleeder zelf, om te laten zien dat hij de touwtjes nog steeds in handen heeft. Mogelijk ook van zijn concurrenten uit de onderwereld, die hem wilden laten weten dat ze hem overal en zelfs onder de zwaarste beveiliging kunnen treffen. Of misschien van een jaloerse tweede man uit de organisatie van Holleeder, die de kans heeft gegrepen om zijn hoogste baas in een zo zwart mogelijk daglicht te plaatsen.'', aldus de nutteloos in de ruimte zwetsende Nijmeegse rechtsgeleerde die teveel met zijn studenten in de kroeg heeft gezeten en op de dag van het interview zich kennelijk een delirium had gezopen.

De Schandpaal

De Schandpaal

 

Schandpaal